Sáng tạo là vũ khí tối ưu khi khởi nghiệp

Với người khởi nghiệp, trên đời này không tồn tại bí quyết thành công, những tác phẩm văn học mang tính tuyên truyền hoặc tự khen mình được các nhân sĩ tự nhận là thành công hoàn toàn không có giá trị tham khảo, Tôn Đào Nhiên nhiều năm liên tục khởi nghiệp, thuộc hàng thực chiến, ông có sự nhận thức sâu sắc về thị trường Trung Ọuốc, đồng thời ông cũng khéo léo trong việc lật lại vấn đề, đồng thời từ những vấn đề ấy, tổng kết rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, 36 lời khuyên đọc thì có vẻ chẳng hề hoa mỹ thậm chí còn rất tàn nhẫn, nhưng lại là thứ mà người khởi nghiệp có thể làm gương, vì người ta thường nói lời hay thường không thực, lời đúng thường nghịch tai.

sáng tạo

Vĩ đại không phải là mô phỏng lại

Chẳng có công ty vĩ đại nào có được thành tựu nhờ bắt chước và sao chép, đừng nên nghĩ rằng làm theo những quy tắc cũ hoặc ai bảo gì gật nấy là ổn thỏa nhất, sáng tạo mới là con đường tồn tại tốt nhất. Chỉ có sáng tạo mới có thể thu được thời gian và không gian sinh tồn.

Mô phỏng không phải là con đưòng ngắn nhất dẫn đến thành công

Doanh nghiệp muốn thành công phải sáng tạo, chỉ ăn cắp hoặc sao chép lại sáng chế của người khác để giành được thành công gần như là điều không thể. Chẳng có công ty vĩ đại nào dựa vào bắt chước mà thành công cả. Hàn Quốc là quốc gia công khai đi theo con đường mô phỏng, nhưng mô phỏng BMW, Benz không hề khiến Huyndai hay Daewoo trở thành công ty ô tô vĩ đại.

Công ty nhỏ không thể sinh tồn bằng mô phỏng

Sáng tạo là cách sinh tồn tốt nhất. Muốn khởi nghiệp trước hết phải tạo ý thức sáng tạo, chỉ sáng tạo mới tìm được không gian sinh tồn, giành được thời gian cho sự phát triển, tạo được sức chiến đấu của doanh nghiệp.

Nhiều người đã lầm khi cho rằng mô phỏng là phương thức đơn giản nhất, mô phỏng là quyền lợi của kẻ mạnh, kẻ yếu và đến sau thì chẳng có quyền ấy. Những sản phẩm thành công đều là kết quả của sáng tạo, sự thành công của Thương Vụ Thông cũng nhờ vào điều này.

Nhiều người khởi nghiệp cho rằng công ty mới thành lập có quy mô nhỏ, áp lực sinh tồn lớn, để sinh tồn chỉ có cách là mô phỏng hoặc đánh cắp sáng chế. Nhưng thực ra phải ngược lại mới đúng, sáng tạo là “ngón nghề” mà ông trời ban cho công ty nhỏ.

Công ty lớn phân cấp nhiều, kế hoạch mạnh, quy định phiền toái, chú trọng ổn định và quy phạm, tốc độ phản ứng với thị trường sẽ chậm. Đây là cơ hội của công ty nhỏ, công ty nhở phải dám mạo hiểm, dũng cảm sáng tạo, phản ứng nhanh, chỉ như vậy mới có cơ hội chơi với những công ty lớn cùng ngành.

Hơn nữa, công ty lớn có cơ sở khách hàng, thương hiệu nổi tiếng, có thực lực tài chính, là người đến sau, ăn cắp bản quyền sáng chế và mô phỏng công ty lớn thì về căn bản bạn chẳng có khả năng sinh tồn. Vì vậy, chỉ có khác biệt hóa mới có không gian thị trường.