CleverJobs Group.

Làm việc thông minh
tăng trưởng đột phá

với Startup, SMEs và bất kỳ thương hiệu nào.

lines white 02
Untitled design 15

Nền tảng

Đào tạo

Hỗ trợ

Sáng tạo

Dịch vụ

Bộ giải pháp sáng tạo và marketing theo yêu cầu

Card payment 1

Marketing tổng thể

Triển khai phòng marketing thuê ngoài dành cho SMEs và Startup

Card payment 1

Thiết kế đồ họa

Giải pháp thiết kế thương hiệu và profile cho doanh nghiệp

Card payment 1

Chụp ảnh thương mại

Chụp ảnh sản phẩm và công ty với concept sáng tạo

Card payment 1

Video marketing

Làm phim doanh nghiệp và TVC chuyên nghiệp cho doanh nghiệp