Bộ giải pháp toàn diện

kết nối nhân sự chất lượng tới vị trí công việc phù hợp.

1.

dành cho công ty

giải pháp tuyển dụng và setup nhân sự toàn diện

2.

dành cho nhân sự

giới thiệu việc làm phù hợp và kiến thức về làm việc

3.

cộng tác viên nhân sự

CTV tuyển dụng tìm kiếm và giới thiệu CV phù hợp

Giải pháp công ty

Nhân sự cấp cao

khả năng tiếp cận với nguồn ứng viên tiềm năng.

Tư vấn nhân sự

khả năng tư vấn các giải pháp nhân sự toàn diện

Nhân sự thuê ngoài

tích hợp phương pháp tiếp cận toàn cầu

Đào Tạo Nhân Sự

cung cấp độc quyền các khóa học

Headhunter

Săn nhân sự theo yêu cầu của đối tác

Tuyển dụng Mass

tuyển các vị trí công nhân, lao động hàng loạt

Chi phí theo thời gian cung cấp ứng viên, nhanh chóng, tiết kiệm

Dịch vụ Headhunt chất lượng nhất cho doanh nghiệp hiện nay


Bắt đầu ngay