Bảng giá

ClerverJobs là đơn vị Headhunter đầu tiên tính phí giảm dần theo thời gian cung cấp ứng viên tại Việt Nam

TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG NGAY

Thời gian đáp ứng Tỉ lệ Ghi chú
Tuyển dụng số lượng lớn Thỏa thuận Tháng lương gộp
Trong vòng 7 ngày 2,2 Tháng lương gộp
8 – 15 ngày 2,0 Tháng lương gộp
16 – 23 ngày 1,8 Tháng lương gộp
>24 ngày 1,5 Tháng lương gộp

Ưu đãi (*)

  • Miễn phí đăng tuyển, tìm hồ sơ ứng viên trên website tuyển dụng của Cleverjobs.vn trị giá 50.000.000VNĐ
  • Cơ hội truyền thông trên các kênh của Cleverjobs.vn, tiếp cận hơn 1.000.000 người dùng.
  • Khóa đào tạo kỹ năng phỏng vấn ứng viên
  • 50 bài đánh giá năng lực cho 10 vị trí

LỢI ÍCH DỊCH VỤ ĐEM LẠI CHO KHÁCH HÀNG

TIẾT KIỆM 30% CHI PHÍ (TUYỂN DỤNG TRƯỚC – THANH TOÁN SAU – KHÔNG CẦN CỌC)

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

BẢO HÀNH 1:1

CHI PHÍ TRẢ THEO THỜI GIAN

CUNG CẤP ỨNG VIÊN

ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN THEO CHUẨN QUỐC TẾ (*)