Cách đánh giá một dịch vụ Headhunting tại Việt Nam

Có một số yếu tố cần được xem xét khi đánh giá dịch vụ headhunting, bao gồm:

  1. Tỷ lệ thành công: Tỷ lệ số lần mà dịch vụ headhunting đã tìm kiếm và giới thiệu được một ứng viên phù hợp với yêu cầu của công ty.
  2. Chất lượng ứng viên: Sự phù hợp của ứng viên với yêu cầu công việc và đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.
  3. Thời gian hoàn thành: Thời gian từ khi công ty yêu cầu dịch vụ đến khi tìm được một ứng viên phù hợp.
  4. Chi phí: Giá cả của dịch vụ so với giá trị mà công ty nhận được từ việc tuyển dụng một ứng viên qua dịch vụ này.
  5. Chất lượng dịch vụ: Độ nhiệt tình và chuyên nghiệp của đội ngũ headhunter, độ hỗ trợ và tư vấn cung cấp cho công ty.
  6. Phản hồi của công ty trước đó: Đánh giá của các công ty đã sử dụng dịch vụ headhunting từ cùng một nhà cung cấp.

Ví dụ: Một công ty đang tìm kiếm một kỹ sư lập trình. Họ quyết định sử dụng dịch vụ headhunting để tìm kiếm một ứng viên phù hợp. Sau khi sử dụng dịch vụ, công ty đánh giá dịch vụ headhunting dựa trên những yếu tố sau:

  1. Tỷ lệ thành công: Dịch vụ headhunting đã giới thiệu một số lượng lớn ứng viên, trong đó có một ứng viên phù hợp với yêu cầu của công ty.
  2. Chất lượng ứng viên: Ứng viên giới thiệu có kinh nghiệm và năng lực tương đương với yêu cầu công việc.
  3. Thời gian hoàn thành: Dịch vụ headhunting hoàn thành việc tìm kiếm trong thời gian ngắn hơn so với khi công ty tìm kiếm một ứng viên tự mình.
  4. Chi phí: Giá cả của dịch vụ headhunting cao hơn so với việc tìm kiếm một ứng viên tự mình, nhưng công ty nghĩ rằng giá trị mà họ nhận được từ việc tuyển dụng một ứng viên phù hợp qua dịch vụ này giá trị hơn so với chi phí.
  5. Chất lượng dịch vụ: