3 quan niệm sai lầm về khởi nghiệp

Đừng nên coi IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) là mục tiêu khởi nghiệp. Neu bạn có mơ ước khởi nghiệp, Hãy cứ làm, cho dù thất bại, Thế thì sao?

Đừng nên coi IPO là mục tiêu khỏi nghiệp

IPO không thể là mục tiêu của khởi nghiệp, thậm chí rất nhiều doanh nghiệp về căn bản không thích hợp IPO, doanh nghiệp có thể IPO chỉ là một bộ phận cực kỳ nhỏ, vì 99% doanh nghiệp chẳng bao giờ IPO được.

Đừng nên khỏi nghiệp chì vì muốn có việc làm

Khởi nghiệp khó hơn gấp trăm lần so với làm thuê. Làm thuê chỉ cần chuyên môn nhất định, còn khởi nghiệp cần tài năng toàn diện. Làm thuê đứng trên vai người khổng lồ để làm việc, còn khởi nghiệp thì bắt đầu từ cấp thấp nhất của xã hội.

Làm thuê là làm con nít, còn khởi nghiệp là làm cha mẹ. Làm con nít đồng nghĩa với việc sống dưới sự che chở của cha mẹ, có cha mẹ lo lắng mọi bề; còn làm cha mẹ, chẳng có ai quan tâm đến bạn, mà bạn phải quan tâm người khác, có khổ mấy cũng phải chịu đựng, vấn đề lớn mấy cũng phải tự giải quyết, trời đổ sập cũng không được tránh né, phải đứng ở đó chống đỡ đến ngày cuối cùng.

sai lầm về khởi nghiệp

Vì vậy, nếu xem “khởi nghiệp” là “nghề nghiệp”, thì hoàn toàn sai lầm! Với hầu hết mọi người, chọn một nghề phù hợp rồi làm công ăn lương là yên phận. Đối với người làm thuê, công ty chia ra làm 4 loại:

  • (1) công ty có tiền đồ còn cá nhân thì không
  • (2) công ty chẳng có tiền đồ, cá nhân cũng vậy
  • (3) công ty chẳng có tiền đồ, cá nhân thì ngược lại
  • (4) công ty có tiền đồ, cá nhân cũng vậy.

Loại thứ tư đủ sức sống, năng lực cá nhân cũng có thể thỏa sức thi thố, là lựa chọn làm thuê tốt nhất. Neu muốn sống thoải mái, đừng khởi nghiệp. Làm thuê trong công ty loại thứ ba hoặc thứ tư sẽ có cuộc sống tốt đẹp.

Đừng nên khỏi nghiệp vì chân lý tưoi đẹp nào đó

Có người tuyên bố khởi nghiệp là để thể hiện giá trị bản thân, để tạo ra của cải và sự giàu có cho xã hội, để tạo ra cơ hội nghề nghiệp cho mọi người, tôi cho rằng những người này nếu không phải hót như khiếu chắc cũng bị “tẩu hỏa nhập ma”. Vì những gì họ nói đều là “quả”, không phải là “nhân” của khởi nghiệp.

Nếu không phải bẩm sinh thích khởi nghiệp, không mơ ước khởi nghiệp, tuyệt đối đừng khởi nghiệp. Khởi nghiệp cũng đồng nghĩa với việc bạn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn, công ty vừa mở cửa bạn đã phải có trách nhiệm với công nhân viên, đối tác, nhà đầu tư, mọi phương diện khác mà doanh nghiệp của bạn có liên quan. Neu công ty càng mở rộng thì trách nhiệm xã hội của bạn càng tăng thêm.

Nếu bất ngờ xếp vào hàng doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nào đó, bạn lại có thêm trách nhiệm trong ngành nghề ấy. Doanh nghiệp càng lớn thì trách nhiệm càng cao, trách nhiệm này chắc chắn không phải là sự bốc đồng nhất thời có thể gánh vách, chỉ có những nhà khởi nghiệp bẩm sinh nào với tấm lòng luôn ôm ấp mơ ước khởi nghiệp mới gánh vác nổi.