CLEVER JOBS GROUP

Làm việc thông minh
tăng trưởng đột phá

với Startup, SMEs và bất kỳ thương hiệu nào.


Cách làm


Hệ thống


Nền tảng

Đào tạo

Hỗ trợ

Sáng tạo

Dịch vụ

Bộ giải pháp sáng tạo và marketing theo yêu cầu

Marketing tổng thể

Triển khai phòng marketing thuê ngoài dành cho SMEs và Startup


Chọn giải pháp

Thiết kế đồ họa

Giải pháp thiết kế thương hiệu và profile cho doanh nghiệp


Chọn giải pháp

Chụp ảnh thương mại

Chụp ảnh sản phẩm và công ty với concept sáng tạo


Chọn giải pháp

Video marketing

Làm phim doanh nghiệp và TVC chuyên nghiệp cho doanh nghiệp


Chọn giải pháp